Toxische stress & PACEs

Toxische stress: voorkomen, signaleren en behandelen... 

Wereldwijd groeit de bewustwording dat negatieve jeugdervaringen een enorme impact hebben op de gezondheid en gedrag van mensen, op zowel de korte als de langere termijn.

Eind jaren negentig hebben Vincent Felitti en Robert Anda de relatie tussen trauma en ziekte duidelijk aangetoond ; hoe meer negatieve jeugdervaringen, oftewel ACEs (Adverse Childhood Experiences) iemand meemaakt, des te groter de kans is op diverse chronische lichamelijke ziekten, risicovol gedrag en zelfs vroegtijdig overlijden.

Er is een verschil tussen positieve, verdraagbare en toxische stress. Het opgroeien van een kind met met een chronisch ontregeld stress systeem, ofwel ELS (Early Life Stress)  in combinatie met het ontbreken van bufferende bescherming van stabiele, coregulerende volwassenen geeft risico op de toxischestressrespons. En dat is de onderliggende biologische verklaring van de negatieve impact op de ontwikkeling van gezondheid en gedrag.

Inmiddels is bekend dat positieve jeugdervaringen, oftewel PCEs (Positive Childhood Experiences) bufferende factoren zijn voor deze gevolgen, net als veerkracht (resilience) en aandacht voor een veilige hechting vanaf de start, ofwel IMH (Infant Mental Health)

De gezondheidszorg is zich in toenemende mate bewust van deze relatie en van de intergenerationele overdracht van geweld, trauma en de gevolgen hiervan. Net als scholen, kinderopvang, gemeenten, jeugdhulpverlening, rechtspraak, jeugdreclassering en jeugdbescherming... En gelukkig ook van de helpende factoren om de cirkel te doorbreken.  Doet u mee?

Op deze website vindt u alvast een greep uit diverse bronnen achtergrondinformatie en onze explainimation Toxische Stress.

Interesse in meer achtergrondkennis of meewerken aan de onderzoekslijn toxische stress? Heeft u interesse in een training en voorlichtig op maat?

Neem gerust even contact met ons op! 

Iedereen kan een verschil maken! 

Achtergrondinformatie

Filmpjes:

YouTube - How childhood trauma affects health across a lifetime | Nadine Burke Harris

YouTube - Toxische Stress (Explainimation, te gebruiken in onderwijs), door:  Lisette Walbeehm-Hol en Maaike Brunekreef - youtu.be/nXN5uFCDYGU

Artikelen:

PubMed - Artikel ACE Study, dr. Felitti

TNO Publications - 'Ik heb al veel meegemaakt'

TKJP tijdschrift 2 2021 - 'Nare jeugdervaringen'. >  p. 10-27 "Toxische stress in de jeugd, een predisponerende factor voor ziekte", door: Lisette Walbeehm-Hol, Mischa Selis, Jamiu Busari - www.vkjp.nl/het-tijdschrift/tijdschrift-2-2021

CM&R magazine  4 2022 - "Awareness of Toxic Stress and Adverse Childhood Experiences among Dutch Pediatric Health Care Providers: A National Survey", door:  Lisette Walbeehm-Hol, Jamiu Busari - www.clinmedres.org/content/20/4/211

Websites:

Nederlands centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) - www.ncj.nl/themadossiers/earlylifestress/

 AJN Jeugdartsen Nederland, met info over de landelijke 'Early Life Stress Werkgroep' -  www.ajnjeugdartsen.nl

Augeo Foundation - www.augeo.nl

Harvard University - developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/ 

Center for Youth Wellness - centerforyouthwellness.org

Boeken:

The Deepest Well - Dr. Nadine Burke Harris

> Nederlandse vertaling " Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen: Het helen van langetermijneffecten van adverse childhood experiences (ACE’s) "

The Body Keeps the Score - Bessel van der Kolk

What Happened to You? - Bruce D. Perry en Oprah Winfrey